GBCO2

Zákazník

Jeden z najväčších výrobcov ocele na svete, ktorému vznikla potreba informovať EU o množstve vypúšťaných skleníkových plynov.

Úvod do projektu

Vzhľadom na špecifiká výroby železa a ocele, bolo potrebné vyvinúť veľké úsilie pre získavanie presných dát následne ich spracovať, sledovať a minimalizovať ovplyvňovanie výsledkov ľudským faktorom.

GBCO2

Cieľ projektu

Poskytnúť zákazníkovi systém umožňujúci zber dát, definovanie kalkulácii , následný audit a reportovanie výsledkov.

Benefity, ktoré sme zákazníkovi priniesli

 1. Stabilné databázové riešenie poskytujúce dlhodobú ochranu dát a prístup k ním
 2. Štruktúrovanú web-aplikáciu 
  • postavenú na modernej cloudovej architektúre
  • s podporou viacerých jazykov a viacerých metrických systémov
  • s rôznymi úrovňami prístupu na základe užívateľských rolí
  • s rozhraním pre správu nastavení aplikácie
  • s prístupom k dátam v rôznych časových pásmach
  • so správou komplexnej hierarchie nadnárodnej spoločnosti
  • s rozhraním pre pokročilú správu kalkulácií a reportov
  • s možnosťou ďalšieho spracovania dát systémami tretích strán

Použité technológie