Vývoj Produktu

Vývoj Produktu

Bez ohľadu na odvetvie v ktorom pôsobíte, chcete sa sústrediť na vás biznis. Keď sa stávate Projektovým manažérom, už na to viac nemáte kapacitu. Bude vás informačný systém fungovať aj potom keď zákaznícka báza narastie? Alebo ho musíte redizajnovať znovu?

Práve toto pokrýva Produktový vývoj ESTENu. Po oboznámení sa s vašimi obchodnými potrebami tieto skonvertujeme do špecifikácie požiadaviek a prevezmeme celú zodpovednosť za úspešnosť projektu od konceptu po dodávku. Náš tím nezváži len vaše obchodné ciele, ale tiež bezpečnosť, škálovateľnosť a výber technológií, ktoré urýchlia vývoj a umožnia vám vaše operácie realizovať pohodlnejšie, lacnejšie a rýchlejšie.

 • Možnosť prispôsobenia
 • Nezávislosť od existujúcej infraštruktúry
 • Neobmedzené inovácie

Prototypovanie Nápadov

 • Flexibilný dizajn
 • Jednoduchá zmena funkcionality
 • Zákaznícke prieskumy môžu byť vykonané pred samotnou investíciou projektu

Prototypovanie Nápadov

Prototypovací model je použitý keď nepoznáte presné požiadavky na projekt a nie ste si istý, či si vaša obchodná myšlienka zaslúži vašu investíciu. Prototyp finálneho produktu je najskôr vyvinutý, testovaný a vylepšený na základe vami poskytovaných spätných väzieb.

Systém je čiastočne implementovaný počas analytickej fázy umožňujúc vám vidieť produkt v rannej fáze jeho životného cyklu. Vývoj komerčného produktu začína v momente, kedy ste spokojný s finálnym prototypom.

Nie ste spokojný? Môžete investovať vaše cenné zdroje do inej oblasti bez toho, aby ste priveľa minuli na úvodné rozhodnutie.

Outsourcovanie Tímu

Outsourcovanie Tímu

Aj keď máte existujúci vývojový tím, z času na čas sa objaví vyšší dopyt po službách. Vysokokvalifikovaných odborníkov je málo a žiadajú vysoké odmeny. Aj keď ich na takýto projekt dokážete zamestnať, potrebujú čas na rozbeh, kým začnú byť produktívni.

Či už ide o nápad na nový produkt alebo potrebu upgradovať starší systém, ak chcete, musíte najať viac ľudských zdrojov ak chcete čo najrýchlejšie speňažiť plánovanú zmenu. Dočasne rozšírime váš existujúci tím zastrešiac role, ktoré požadujete. Vďaka rýchlemu rozšíreniu a stenčeniu tímu sa vyhnete dodatočným nákladom súvisiacim s prepúšťaním zamestnancov a vaše projekty sa vždy zrealizujú načas.

ESTEN poskytuje kompletný vývojový tím s optimalizovanými procesmi a zabehnutou infraštruktúrou a to v takmer v rovnakej cene za akú si najímate individuálnych vývojárov.

 • Už zavedené procesy
 • Hladká spolupráca v rámci tímu
 • Kvalita pod vašou kontrolou

Prebudovanie Existujúceho Systému

 • Lacnejšie než nový vývoj
 • Rýchlejší vývoj, zužitkovanie predchádzajúcich skúseností
 • Schopnosť prispôsobiť sa novým technológiam

Prebudovanie Existujúceho Systému

Hoci prestavba existujúceho informačného systému môže viesť k veľkým úsporám, je veľmi zložitá. Starším platformám chýba škálovateľnosť a schopnosť integrovať sa s modernými technológiami. Je oveľa jednoduchšie navrhnúť nový systém ako zrekonštruovať existujúci.

ESTEN úspešne vykonal viacero rekonštrukcií. Prerobili sme softvér pre výrobu v reálnom čase a tiež globálny transakčný systém. Migrovali sme systém do cloudu, pričom sme zaistili bezpečnosť všetkých častí podľa aktuálnych štandardov pre finančné transakcie.

Budovanie Cloud Infraštruktúry

Budovanie Cloud Infraštruktúry

Výhody cloudovej infraštruktúry závisia od vášho regionálneho pokrytia.

Ak je vaša firma globálna, hlavným problémom je čas odozvy vašej aplikácie. Zatiaľ čo americký server funguje dobre pre USA, oneskorenie pre európske alebo ázijské krajiny môže byť za hranicou akceptácie. Je nevyhnutné mať škálovateľné riešenie, ktoré distribuuje vašu platformu po celom svete, identifikuje a lokalizuje zákazníkov a preposiela ich do najbližšieho datacentra. Ďalšou požiadavkou, ktorá musí byť slnená, je neexportovanie osobných údajov z regiónu (napr. na základe GDPR), pričom stále poskytujete prístup k dôležitým obchodným informáciám.

Ak ste miestny hráč, pozorujete vrcholy dopytu, ktoré môžu naraz prísť aj od státisícov používateľov, no v noci dopyt po službách klesá takmer k nule. Dynamická alokácia zdrojov vám pomáha zvyšovať alebo znižovať zdroje na základe potrieb v reálnom čase. To nielen šetrí peniaze, ale aj energiu, ktorou konvenčné platformy zvyčajne plytvajú.

D Neplaťte náklady za infraštruktúru, kým vaši zákazníci spia.

 • Dynamická alokácia zdrojov
 • Optimalizácia výkonu
 • Úspora energie

Umelá Inteligencia

 • Riešenie neriešiteľných problémov
 • Skrátenie času na rozhodovanie
 • Zapojenie najlepších dostupných odborníkov

Umelá Inteligencia

V našich projektoch pravidelne využívame Umelú inteligenciu. Pri získavaní materiálov pre výrobu ocele sme skrátili rozhodovanie z dní na sekundy. Naše AI riešenia sa používajú v neurológii so schopnosťou identifikovať ochorenie v počiatočnom štádiu s presnosťou viac ako 99 %. Členovia nášho tímu úspešne použili AI na identifikáciu neobjavených mayských chrámov v kolumbijskej džungli. Neuspokojíme sa s priemerom. Zapájame ľudí, ktorí vyučujú tieto predmety na univerzitách a prinášame do vašich projektov konzultantov najvyššej úrovne.

Kým naša rozsiahla základňa developerov poskytuje dobrý základ pre vývoj, virtuozita a inovácie sú našou vášňou!