ESTEN prináša cenovo dostupné ceny vysokej kvality spĺňajúce požiadavky na rýchlo sa rozvíjajúce technológie. Preberáme zodpovednosť za celý životný cyklus produktu s primárnym zameraním na obchodné potreby klienta

Naše poslanie

Inovovanie je v našej DNA

ESTEN prináša cenovo dostupné ceny vysokej kvality spĺňajúce požiadavky na rýchlo sa rozvíjajúce technológie. Preberáme zodpovednosť za celý životný cyklus produktu s primárnym zameraním na obchodné potreby klienta

Naše hodnoty

Kvalita, profesionalita a integrita sú naším základom

ESTEN bol zapojený do projektov, kde iní dodávatelia zlyhali, prekročili rozpočet, alebo časový plán. Sme známi tým, že stojíme za vaším projektom a zabezpečíme jeho dodávku načas a vo vysokej kvalite.

ESTEN bol zapojený do projektov, kde iní dodávatelia zlyhali, prekročili rozpočet, alebo časový plán. Sme známi tým, že stojíme za vaším projektom a zabezpečíme jeho dodávku načas a vo vysokej kvalite.
Our Values
Dlhodobá udržateľnosť je pre nás dôležitá. Od návrhu hardvéru s nízkou spotrebou, až po recyklovanie odpadov v kanceláriách. Ale najväčšie prínosy predstavujú naše riešenia. Naše škálovateľné systémy automaticky redukujú zdroje a energetickú spotrebu, akonáhle sa dopyt po špičkovom výkone zníži.

Udržateľnosť v ESTENe

Dlhodobá udržateľnosť je pre nás dôležitá. Od návrhu hardvéru s nízkou spotrebou, až po recyklovanie odpadov v kanceláriách. Ale najväčšie prínosy predstavujú naše riešenia. Naše škálovateľné systémy automaticky redukujú zdroje a energetickú spotrebu, akonáhle sa dopyt po špičkovom výkone zníži.

Náš tím

Štefan Fabian

CEO

Lukáš Baran

COO

Miroslav Hvizd

Technology partner

Milan Šafárik

CTO

23

Vývojári na plný úväzok

5

Externí programátori

3

Rovnako veľké tímy dostupné na vyžiadanie