Staňte sa lídrom zajtra. Migrujte do cloudu dnes

Prečo sa rozhodnúť pre migráciu vašich dát na cloud:

Optimalizácia nákladov
Flexibilita a škálovateľnosť
Zvýšená bezpečnosť
Compliance
Záloha, obnovenie
Zjednodušené riadenie a monitorovanie

Prečo vybrať ESTEN ako svojho partnera:

Ponúkame skutočné a funkčné riešenia na mieru
Komplexná obchodná ponuka
Férový a otvorený prístup a komunikácia
Orientácia na výsledok, budovanie dlhodobých partnerstiev

Ste pripravený na zajtrajšok?

Náš tím je tu, aby vám pomohol na každom kroku. Požiadajte o personalizované riešenia ešte dnes.

Pavol Hižnay

+421 908 303 783

hiznay@esten.sk

FAQ:

Cloudová migrácia sa týka procesu presunu digitálnych aktív ako sú dáta, aplikácie a služby z lokálnej infraštruktúry do cloudových prostredí. To môže zahŕňať rôznych poskytovateľov cloudových služieb ako sú AWS, Azure alebo Google Cloud.

Migrácia do cloudu ponúka množstvo výhod vrátane úspory nákladov, škálovateľnosti, zlepšeného zabezpečenia údajov, zvýšenej kompaktibility a prístupu k špičkovým technológiám. Môže tiež umožniť prácu na diaľku a zvýšiť možnosti obnovy po zlyhaní systému.

Existuje niekoľko typov stratégie migrácie vrátane:
  • Rehost (Lift and Shift): Presun aplikácií a údajov do cloudu s minimálnymi zmenami.
  • Refactor (Re-architect): Optimalizácia a úprava aplikácií pre štandardné cloudové funkcie.
  • Rearchitect (Rebuild): Kompletné prebudovanie aplikácií pre cloud.
  • Replatform (upgrade): Vykonanie miernych úprav aplikácií pre cloudovú kompatibilitu.

Cloudová migrácia môže priniesť úžitok širokému spektru firiem, ale je nevyhnutné posúdiť vaše špecifické potreby a ciele. Menšie podniky môžu nájsť okamžité cenové výhody, zatiaľ čo väčšie podniky môžu získať zo škálovateľnosti a agilnosti.

Výber poskytovateľa cloudu závisí od faktorov ako je váš rozpočet, konkrétne služby, ktoré požadujete a váš existujúci balík technológií. Zvážte AWS, Azure, Google Cloud alebo iné na základe vašich potrieb a zhodnoťte ich príslušné silné stránky.

Medzi bežné výzvy patria problémy s prenosom údajov, problémy so zabezpečením, prestoje a problémy s kompatibilitou aplikácií. Správne plánovanie a dobre definovaná stratégia môžu pomôcť zmierniť tieto výzvy.

Využívajte šifrovanie, riadenie prístupu a protokoly bezpečného prenosu údajov. Pravidelne auditujte a monitorujte svoje cloudové prostredie a zvážte súlad s priemyselnými štandardmi a predpismi.

Prestoje sa môžu líšiť v závislosti od zložitosti migrácie. Niektoré migrácie je možné vykonať s minimálnymi alebo žiadnymi prestojmi zatiaľ čo iné môžu vyžadovať plánovanú odstávku.

Vypočítajte náklady na základe faktorov ako je objem dát, typ služieb, ktoré budete používať a cenový model zvoleného poskytovateľa cloudu. Väčšina poskytovateľov cloudu ponúka kalkulačky nákladov, ktoré vám pomôžu s odhadom.

Po migrácii by ste mali pravidelne monitorovať výkon, optimalizovať zdroje a zabezpečiť zálohovanie údajov a plány obnovy po zlyhaní systému. Neustála údržba a bezpečnosť sú rozhodujúce.

Aj keď je zvrátenie migrácie technicky možné, môže to byť zložitý a nákladný proces. Pred migráciou sa odporúča všetko dôkladne naplánovať a otestovať, aby sa minimalizovala potreba takéhoto spätného procesu.

Nezabúdajte, že migrácia do cloudu je komplexný proces a je dôležité, aby ste ju dôkladne naplánovali, zapojili všetky relevantné zainteresované strany a požiadali o odborné poradenstvo, aby sa zabezpečil úspešný prechod na cloud.