eMobility

Zákazník

Zákazníkom je jedna z najväčších európskych korporácií v sektore energetiky. Rozširujúca sieť nabíjacích staníc a pokrývajúca viac ako 16 miliónov zákazníkov.

Úvod do projektu

IT platforma podporujúca nabíjanie elektrických vozidiel (EV). Systém zabezpečuje komunikáciu s nabíjacími stanicami, autorizáciu nabíjania, správu nabíjacích relácií, generovanie faktúr, roamingové služby a množstvo ďalších funkcií.

eMobility

Cieľ projektu

Našou úlohou bolo migrovať existujúcu monolitnú aplikáciu založenú na Java EE na mikroservisnú architektúru založenú na Spring Boot, ktorá zlepšuje škálovateľnosť pri použití cloudového riešenia.

Keďže EV je rýchlo rastúce odvetvie s enormným rastom zákazníckej základne, škálovateľnosť v nasledujúcich rokoch je pre úspech platformy rozhodujúca. V súčasnosti platforma spracováva viac ako 250 000 nabíjacích relácií mesačne.

Benefity, ktoré sme zákazníkovi priniesli

  1. Cloudový a ľahko škálovateľný systém založený na mikroslužbách

  2. Viac zákazníkov vďaka implementácii roamingových protokolov OCPI a OICP, ktoré klientovi umožňuje uzatvárať zmluvy s inými partnermi, ktorých zákazníci môžu nabíjať vozidlá na našich nabíjačkách

  3. Systém založený na najnovších technológiách, pokrytý unit testami a automatizovanými testami zaisťujúcich vysokú spoľahlivosť a minimalizáciu SW chýb

Použité technológie