Madita

Zákazník

Zákazníkom sú dve veľké nemecké verejné zdravotné poisťovne, ktoré sa rozhodli investovať do digitalizácie zdravotníctva s cieľom zlepšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti.

Úvod do projektu

Inovatívny projekt, ktorý prenáša materskú knižku do digitálnej podoby, zjednodušuje prácu gynekológom, zlepšuje starostlivosť o pacientky a zlepšuje komunikáciu medzi pacientkou a zdravotníckym personálom.

Madita

Cieľ projektu

Primárnym cieľom bolo znížiť mieru predčasných a neúspešných pôrodov pomocou digitálneho materskej knižky, ktorá lekárovi poskytne v reálnom čase úplný prehľad o akýchkoľvek vyšetreniach a testoch a zároveň bude upozornený na výsledky, ktoré sú mimo rozsahu.

Druhým cieľom bolo vybudovať digitálnu sieť zdravotníckeho personálu s vyššou úrovňou integrácie a lepšími komunikačnými kanálmi.

Benefity, ktoré sme zákazníkovi priniesli

 1. Mobilnú aplikáciu pre Android a iOS implementujúcich push notifikácií a 2-faktorovovú autentifikáciu

 2. Webovú aplikáciu pre zdravotnícky a poisťovnícky personál s plne responzívnym dizajnom. Webová aplikácia podporuje evidenciu pacientov, vyšetrenia a ich zaznamenávanie do materského preukazu, komunikácia s pacientmi, dashboard s úlohami a termínmi a množstvo ďalších funkcionalít.

 3. Backendový systém poskytujúci API pre mobilnú a webovú aplikáciu, export medicínskych dát na štandardizovaný server FHIR, generovanie faktúr a kalkuláciu poplatkov za vyšetrenia vrátane mnohých typov exportov pre zdravotníkov a zamestnancov zdravotných poisťovní.

 4. Návrh infraštruktúry a cloudu pre stabilnú prevádzku, bezpečnosť dát a škálovateľnosť.

Projekt zahŕňa

Vývoj webovej aplikácie (pre zdravotnícky personál)

 • Responzivita (bežné použitie na tabletoch)
 • Registrácia nových lekárov a pôrodných asistentiek
 • Zobrazenie kalendára udalostí a vytváranie stretnutí
 • Komunikácia s pacientmi
 • Hlavný panel s úlohami a termínmi pre konkrétny deň
 • Prehľad pacientok a ich materskej knižky

Vývoj mobilnej aplikácie (pre pacientky)

 • Registrácia a prihlásenie prostredníctvom aplikácie
 • Komunikácia s lekárom
 • Zobrazenie kalendára a udalostí
 • Materská knižka s termínmi a upozornenia na blížiace sa stretnutia
 • Dvojfaktorovú authentifikáciu

Vývoj backendovej aplikácie

 • Poskytujúce API rozhrania pre webovú a mobilnú aplikáciu
 • Komuniacia s FHIR serverom
 • Fakturácia poskytnutej služby
 • Export poskytovaných služieb pre faktúry, materského preukazu a individuálnych vyšetrení

Použité technológie